Polski Związek Wędkarski

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich - Siewierz 19-22 lipca 2012 r.

K O M U N I K A T nr 1

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich

Siewierz 19 - 22 LIPCA  2012r.

 

Zarząd  Okręgu PZW w Katowicach zaprasza drużyny Waszego okręgu na Olimpiadę Młodzieży Wędkarskiej, która odbędzie się w dniach 19 – 22 lipca br.

W zawodach uczestniczą ekipy okręgów i kół w trzy osobowych składach w następujących grupach wiekowych:
         -  do lat 12
         -  do lat 14
         -  do lat 16

liczy się rok urodzenia

Zawodnik z młodszej grupy ma prawo startu w starszej grupie zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tej grupy .

Zawody zaliczane są do punktacji Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży Wędkarskiej.

Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 280 zł od zawodnika i 280 zł od osoby towarzyszącej, które należy wpłacić na konto PKO BP II O / Katowice nr 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557 w terminie do 13 lipca  2012r. Zgłoszenia drużyn i zawodników z podziałem na kategorie należy przesłać do dnia 13 lipca 2011r.  na adres :

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
ul. Wróblewskiego 35
40-214 Katowice

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w ośrodku:

ZAJAZD LEŚNY
42-470 Siewierz-Warężyno
ul. Sucha 5
woj. Śląskie

www.zajazdlesny.pl

PROGRAM

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH WĘDKARSKICH

„Zajazd Leśny Siewierz 2012” organizowanej w dniach  19-22 lipca 2012 r.

Olimpiada jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

I.           19.07.2012 r. (czwartek)

-   od godz. 14.00 do 19.00 przyjmowanie drużyn „Zajazd Leśny” Siewierz - Warężyno ul. Sucha 5

-   godz.19.00 - 19.30  kolacja

-   godz. 20.00- uroczyste rozpoczęcie Ogólnopolskiej Olimpiady Wędkarskiej

-   godz. 20.30- odprawa kierowników ekip  (teren Zajazdu Leśnego)

-   godz. 22.00 cisza nocna

II.           20.07.2012 r. (piątek)

-   od godz. 6.30 -7.00 śniadanie

-   godz. 7.30  zbiórka zawodników przed rozpoczęciem zawodów wędkarskich
                w konkurencji spławikowej, losowanie stanowisk (akwen wodny Koła PZW Siewierz)

 -  8.00 - 13.30  zawody wędkarskie

-   godz. 14.00 - 14.30 obiad

-   godz. 15.00 - 19.00 wycieczka  na lotnisko lub wycieczka po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej

-   godz. 19.00 - do 20.00 kolacja

            -   godz. 22.00 cisza nocna

III.               21.07.2012 r. (sobota)

-   od godz. 7.00- 7.30 śniadanie

-   godz. 8.00 -13.30  zawody rzutowe

-   godz. 14.00- 14.30  obiad

-   godz. 15.00-19.00 zawody test ekologiczny i test sprawnościowy ,

-   godz. 20.00- 22.00  kolacja (grill)  z uroczystym  ogłoszeniem końcowej klasyfikacji drużynowej oraz  indywidualnej Ogólnopolskiej  Olimpiady Wędkarskiej i  uhonorowanie zwycięzców w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.

IV.              22.07.2012 r. (niedziela)

-   od godz. 8.00  -9.00 śniadanie

-   od godz. 9.00 - uroczyste  ogłoszenie końcowej klasyfikacji drużynowej oraz

    Indywidualnej Ogólnopolskiej  Olimpiady Wędkarskiej  i uhonorowanie zwycięzców

    w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej  (w razie nie odbycia dnia poprzedniego)

-   godz. 10.00 wyjazd ekip

 

(Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w w/w programie)