Polski Związek Wędkarski

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich - Gdańsk 25-28 sierpnia 2011

 

K O M U N I K A T

 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich

Gdańsk 25 - 28 sierpnia  2011r.

„Sport wszystkich dzieci”

 

         Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na zlecenie Rady ds. Młodzieży ZG PZW organizuje
w dniach 25 - 28 sierpnia 2011 roku, Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Wędkarskich.

Olimpiada odbywać się będzie według Regulaminu Olimpiad Wędkarskich zatwierdzonego przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.

W zawodach uczestniczą ekipy Okręgów i Kół w trzyosobowych składach w następujących grupach wiekowych:

         -  do lat 12,        do lat 14,         do lat 16

liczy się rok urodzenia

Zawodnik z młodszej grupy ma prawo startu w starszej grupie zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tej grupy. Zawody zaliczane są do punktacji Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży Wędkarskiej.

 

Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 280 zł od uczestnika imprezy (zarówno zawodnika, jak i osoby towarzyszącej), które należy wpłacić na konto Bank Millennium S.A.
Nr 96116022020000000061889538
 w terminie do 12 sierpnia  2011 r.

 

Zgłoszenie imienne należy przesłać do dnia 12 sierpnia 2011 r.

- na adres: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku, 80-850 Gdańsk ul. Rajska 2,

- lub pocztą elektroniczną na adres: pzw@ima.pl,

- lub fax-em 58/ 301 01 41

 

W zgłoszeniu zawodników należy podać nazwę drużyny, nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia i PESEL oraz kategorię, w której będzie startował.

Obowiązkiem każdego zawodnika jest posiadanie legitymacji PZW z aktualną składką członkowską.

 

Liczba przyjętych drużyn jest uzależniona od możliwości organizacyjnych, to jest możliwości zakwaterowania oraz pojemności obiektów, na których będzie rozgrywana Olimpiada.

Prosimy o terminowe zgłaszanie.

W Olimpiadzie mogą brać udział zawodnicy indywidualni zgłoszeni przez Koła i Okręgi.

Szczegółowych informacji udzielają:

- wiceprezes Sylwester Ostapiak tel. kom. 500-307-805 (adres: s.ostapiak@gmail.com)

- przewodniczący Komisji ds. młodzieży Janusz Świeczkowski tel. 502 595 711

- pracownik Biura ZO Ilona Karkocka tel. kom. 668 015 971 (adres: karkockailona@vp.pl)

 

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Ośrodku :  Centrum Alma II

80-680 Gdańsk – Sobieszewo   ul. Sobieszewska 1   www.alma-centrum.eu/?url=obiekty#ob2

 

                                            

Olimpiada jest finansowana ze środków:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki w programie „Sport Wszystkich Dzieci” 2011

-  Polskiego  Związku Wędkarskiego

 

Serdecznie Zapraszamy - Organizatorzy

Ø       Zawody wędkarskie: Kanał Śledziowy, miejscowość Trzcińsko

Specyfika Kanału:

- szerokość 15 do 30 metrów,

- głębokość zmienna od 1,5 do 3,5 m,

- rybostan: leszcz, krąp, płoć, jaź, kleń, ukleja, okoń,

- uciąg wody stały (lekko zmienny w obydwu kierunkach).

Zakazuje się wjeżdżania na stopę wałów przeciwpowodziowych. Wszelkie sprawy dotyczące ruchu samochodów na łowisku będą omówione podczas odprawy technicznej.

 

Ø       Trójbój rzutowy i test sprawnościowy: boisko sportowe w Wiślince

 Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w: 83-031 Łęgowo, ul. Spacerowa 8a

 

W załączeniu:

- Mapki dojazdu do Ośrodka i na łowisko

- Regulamin Olimpiady

- Karta zgłoszenia

 

Program Ogólnopolskiej  Olimpiady Młodzieży  w Sportach Wędkarskich - 2011

 

I. czwartek 25.08.2011 r.

-   od godz. 15.00                      -  przyjmowanie drużyn w miejscu zakwaterowania – Alma II

-   godz. 18.30 - 19.00               -  kolacja

-   godz. 19.00 – 21.00   -  zwiedzanie Wyspy Sobieszewskiej

-   godz. 21.00  - 22.00              -  odprawa kierowników drużyn

-   godz. 22.00                          -  cisza nocna

 

II. piątek 26.08.2011 r.

-   od godz. 8.00- 8.45               -  śniadanie

-   godz. 9.00                            -  uroczyste rozpoczęcie Ogólnopolskiej Olimpiady Wędkarskiej

-   godz.  9.30  - 11.00               -  test wiedzy ekologiczno- wędkarskiej

-   godz. 11.00 – 13.00               -  przygotowanie do zawodów spławikowych

-   godz.  13.00 -13.30               -  obiad

-   godz. 14.00                          -  zbiórka na łowisku i losowanie stanowisk – Kanał Śledziowy

-   godz. 14.30 – 19.00               -  zawody spławikowe dzieci i młodzieży pod opieką

                                                 sędziów wędkarskich i opiekunów,                                              

-   godz. 19.30 – 22.00               -  kolacja z ogniskiem

-   godz. 22.00                          -  cisza nocna

 

III. sobota 27.08.2011 r.

-   od godz. 7.00- 8.00               -  śniadanie

-   do godz. 8.30                       -  zbiórka zawodników na boisku sportowym w Wiślince                                           

-   godz. 9.00-14.00                   -  zawody w dyscyplinie rzutowej - trójbój spinningowy,

                                               -  test sprawnościowy

-   godz. 14.30- 15.00                -  obiad

-   godz. 13.00- 20.00               - wycieczka tramwajem wodnym Sobieszewo-Gdańsk, zwiedzanie

                                               Starówki Gdańskiej, powrót tramwajem wodnym do Sobieszewa.

-   godz. 20.30 – 21.00               -  kolacja

    godz. 22.00                           -  cisza nocna

 

IV. niedziela 28.08.2011 r.

     -  godz. 8.00- 9.00                   -   śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę.

     - godz. 9.30- 10.30                  -  uroczyste zakończenie:

                                        a) ogłoszenie końcowej klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej

                                            Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich

                                            Gdańsk 2011,

 

                                            b) wręczenie Pucharów i nagród dla zwycięzców indywidualnych
                                                    i drużynowych oraz upominków rzeczowych dla każdego 

                                                    uczestnika zawodów.                      

- od godz. 11.00                    -   wyjazd uczestników Olimpiady

Pliki do pobrania

  • olimpiada_mlodziezy_gdansk_1.pdf

    • 0.11 MB